Việc gửi email marketing có hợp pháp không  ? Gửi email đến người dùng như thế nào được coi là đúng luật ? Findone.vn sẽ chia sẻ với bạn một số nhận định về vấn đề này. 

email-marketing2

Hoạt động marketing bằng email gồm 2 hình thức

Email marketing cho phép hay được sự cho phép của người nhận (Solicited Commercial Email), đây là hình thức hiệu quả nhất.
Email marketing không được sự cho phép của người nhận (Unsolicited Email Marketing hay Unsolicited Commercial Email – UCE)
 
Dù ở hình thức nào, bạn điều phải tộn trọng quyền riêng tư lựa chọn của người nhận, nên cả 2 hình thức này bạn phải cho phép người nhận email một chức năng từ chối việc tiếp tục nhận email từ bạn khi đó email của bạn sẽ không phải là spam mail nữa. Do đó, gửi Email marketing có hợp pháp hay không nằm ở hành động của bạn trong việc đảm bảo người dùng sẽ không phải nhận các email mà họ đã từ chối.

Theo luật Can-spam quốc tế, bạn chỉ cần tuân thủ theo 6 nguyên tắc :

1. Don’t use false or misleading header information : Không sử dụng thông tin tiêu đề sai hoặc gây hiểu nhầm.
2. Don’t use deceptive subject lines : không sử dụng tiêu đề gây nhầm lẫn.
3. Identify the message as an ad : Xác định các tin nhắn như một quảng cáo.
4. Tell recipients where you’re located : Giới thiệu với người nhận nơi bạn đang ở.
5. Tell recipients how to opt out of receiving future email from you : Giới thiệu với người nhận làm thế nào để chọn không tham gia nhận được email từ bạn trong tương lai.
6. Honor opt-out requests promptly : Tôn trọng yêu cầu từ chối kịp thời.
7. Monitor what others are doing on your behalf :  Theo dõi những gì người khác đang làm thay cho bạn. …

Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn về gửi email đúng luật và dùng thử miễn phí ! 

Bạn có thể tham khảo thư viện mẫu email marketing