Vui lòng đọc kỹ câu trả lời trước khi chọn đáp án, thời gian hoàn tất bài kiểm tra là 30 phút.

1. Camera Foscam là thương hiệu?

 
 
 
 

2. Yếu tố nào sau đây thuộc về tố chất người bán hàng?

 
 
 
 

3. Công ty Huyền Vũ chuyên phân phối camera chuẩn gì?

 
 
 
 

4. Lý do giải thích khách thường từ chối người bán hàng?

 
 
 
 

5. Việc cần làm khi bị khách hàng la mắng về sản phẩm, dịch vụ của công ty là gì?

 
 
 
 

6. Ở bước giới thiệu và trình bày sản phẩm, kỹ năng nào sau đây ít quan trọng hơn?

 
 
 
 

7. Nếu 100 cuộc gọi sẽ gặp mặt được 7 khách hàng và có 2 đơn hàng. Vậy nếu nhân viên kinh doanh muốn có 10 đơn hàng phải gọi bao nhiêu người?

 
 
 
 

8. Quy định tốc độ gõ văn phòng đúng chuẩn theo Cty Huyền Vũ?

 
 
 
 

9.

Các mặt hàng công ty đang phân phối là gì?

 

 
 
 
 

10. Để trở thành người bán hàng giỏi, người bán hàng cần tìm hiểu:

 
 
 
 

11. Khi nói xấu sản phẩm, dịch vụ đối thủ cạnh tranh thì kết quả là gì?

 
 
 
 

12. Những người được tin cậy thường có đặc tính nào?

 
 
 
 

13. Báo cáo hàng tuần được gửi vào thời gian nào?

 
 
 
 

14. Khung thời gian thích hợp nhất để gọi điện thoại cho khách?

 
 
 
 

15. SmartZ được thiết kế theo công nghệ của ai?

 
 
 
 

16. Khi trình bày sản phẩm cho khách hàng, người bán hàng sẽ nói về:

 
 
 
 

17. Điều nào đúng sau đây về “Action list”?

 
 
 
 

18. Nếu lịch gửi toàn bộ email chào hàng vào Thứ Hai, 100 cuộc gọi/ tuần sẽ làm ra sao đạt tối ưu hiệu quả?

 
 
 
 

19. Điều gì là tài sản của nhân viên kinh doanh khi đã nghỉ việc?

 
 
 
 

20. Thông điệp của nhà thông minh Smartz là gì?

 
 
 
 

21. Người bán hàng cần phải:

 
 
 
 

22. Nội dung chủ đạo của “Ngày xưa có 1 con bò?”

 
 
 
 

23. Chọn ra câu sai trong các câu sau đây:

 
 
 
 

24. Tại sao NVKD nên chia sẻ trải nghiệm công việc trong buổi họp?

 
 
 
 

25. Với những công việc chưa từng làm qua và có rủi ro, NVKD nên làm sao?

 
 
 
 

26. Khi khách hàng so sánh sản phẩm của công ty mình với sản phẩm khác bạn cần làm gì?

 
 
 
 

27.

Công thức nào là chính xác cho NVKD Huyền Vũ?

 

 
 
 
 

28. Yếu tố đúng nhất giúp khách hàng chọn và mua sản phẩm của chúng ta?

 
 
 
 

29. Người bán hàng cần phải am hiểu về đối thủ cạnh tranh để:

 
 
 
 

30. CRM ý nghĩa chính xác nhất là gì?

 
 
 
 

31. Để trở thành nhân viên KD tốt bạn cần làm gì?

 
 
 
 

32. Định nghĩa về “người làm chủ” tại Huyền Vũ?

 
 
 
 

33. Lý do chúng ta cần làm báo cáo hàng tuần?

 
 
 
 

34. Form trình bày file Docs chính xác nhất là?

 
 
 
 

35. Hãy sắp xếp các từ sau đây để thành một quy trình đúng nhất?

 
 
 
 

36. Chăm sóc khách hàng là:

 
 
 
 

37. Cách để tương tác với khách hàng hiệu quả?

 
 
 
 

38. Khung thời gian thích hợp hỏi ý kiến/ trao đổi thông tin với đồng nghiệp/ Cấp trên?

 
 
 
 

39. Định nghĩa đúng về action camera?

 
 
 
 

40. Hình thức nào đang được áp dụng rộng rãi và mang lại tính hiệu quả cao nhất trong bán hàng?

 
 
 
 

41. Chọn câu đúng trong những câu sau?

 
 
 
 

42. Tại công ty, nếu không nhập CRM đầy đủ sẽ xảy ra điều gì bên dưới?

 
 
 
 

43. Điểm mạnh về môi trường làm việc của công ty Huyền Vũ?

 
 
 
 

44. Các công việc tương tác nội bộ phải tuân theo?

 
 
 
 

45. Thực chất của công việc bán hàng là gì?

 
 
 
 

46. Điều nào chưa hoàn toàn chính xác về NVKD tại Huyền Vũ?

 
 
 
 

47. Điều quan trọng nhất cần chuẩn kỹ điều gì trước khi gặp khách hàng là gì?

 
 
 
 

48. Năm tố chất quan trọng của một nhân viên bán hàng là:

 
 
 
 

49. Công ty Huyền Vũ chuyên phân phối camera chuẩn gì?

 
 
 
 

50. Việc lập kế hoạch bán hàng bao gồm?