Vui lòng đọc kỹ câu trả lời trước khi chọn đáp án, thời gian hoàn tất bài kiểm tra là 30 phút.

1. Nếu lịch gửi toàn bộ email chào hàng vào Thứ Hai, 100 cuộc gọi/ tuần sẽ làm ra sao đạt tối ưu hiệu quả?

 
 
 
 

2. Khi nói xấu sản phẩm, dịch vụ đối thủ cạnh tranh thì kết quả là gì?

 
 
 
 

3. Yếu tố đúng nhất giúp khách hàng chọn và mua sản phẩm của chúng ta?

 
 
 
 

4. Việc lập kế hoạch bán hàng bao gồm?

 
 
 
 

5. Chọn ra câu sai trong các câu sau đây:

 
 
 
 

6. Camera Foscam là thương hiệu?

 
 
 
 

7. Lý do chúng ta cần làm báo cáo hàng tuần?

 
 
 
 

8. Điều nào chưa hoàn toàn chính xác về NVKD tại Huyền Vũ?

 
 
 
 

9. Ở bước giới thiệu và trình bày sản phẩm, kỹ năng nào sau đây ít quan trọng hơn?

 
 
 
 

10. Định nghĩa về “người làm chủ” tại Huyền Vũ?

 
 
 
 

11. Để trở thành người bán hàng giỏi, người bán hàng cần tìm hiểu:

 
 
 
 

12. Các công việc tương tác nội bộ phải tuân theo?

 
 
 
 

13. Nội dung chủ đạo của “Ngày xưa có 1 con bò?”

 
 
 
 

14. Người bán hàng cần phải:

 
 
 
 

15. Hãy sắp xếp các từ sau đây để thành một quy trình đúng nhất?

 
 
 
 

16. Thực chất của công việc bán hàng là gì?

 
 
 
 

17. Khi trình bày sản phẩm cho khách hàng, người bán hàng sẽ nói về:

 
 
 
 

18. Điều quan trọng nhất cần chuẩn kỹ điều gì trước khi gặp khách hàng là gì?

 
 
 
 

19. Điểm mạnh về môi trường làm việc của công ty Huyền Vũ?

 
 
 
 

20.

Công thức nào là chính xác cho NVKD Huyền Vũ?

 

 
 
 
 

21. Khung thời gian thích hợp nhất để gọi điện thoại cho khách?

 
 
 
 

22. Điều nào đúng sau đây về “Action list”?

 
 
 
 

23. Để trở thành nhân viên KD tốt bạn cần làm gì?

 
 
 
 

24. Năm tố chất quan trọng của một nhân viên bán hàng là:

 
 
 
 

25. Thông điệp của nhà thông minh Smartz là gì?

 
 
 
 

26. Chọn câu đúng trong những câu sau?

 
 
 
 

27. Yếu tố nào sau đây thuộc về tố chất người bán hàng?

 
 
 
 

28. Người bán hàng cần phải am hiểu về đối thủ cạnh tranh để:

 
 
 
 

29.

Các mặt hàng công ty đang phân phối là gì?

 

 
 
 
 

30. Định nghĩa đúng về action camera?

 
 
 
 

31. Hình thức nào đang được áp dụng rộng rãi và mang lại tính hiệu quả cao nhất trong bán hàng?

 
 
 
 

32. Quy định tốc độ gõ văn phòng đúng chuẩn theo Cty Huyền Vũ?

 
 
 
 

33. Khi khách hàng so sánh sản phẩm của công ty mình với sản phẩm khác bạn cần làm gì?

 
 
 
 

34. SmartZ được thiết kế theo công nghệ của ai?

 
 
 
 

35. Chăm sóc khách hàng là:

 
 
 
 

36. CRM ý nghĩa chính xác nhất là gì?

 
 
 
 

37. Khung thời gian thích hợp hỏi ý kiến/ trao đổi thông tin với đồng nghiệp/ Cấp trên?

 
 
 
 

38. Công ty Huyền Vũ chuyên phân phối camera chuẩn gì?

 
 
 
 

39. Việc cần làm khi bị khách hàng la mắng về sản phẩm, dịch vụ của công ty là gì?

 
 
 
 

40. Form trình bày file Docs chính xác nhất là?

 
 
 
 

41. Điều gì là tài sản của nhân viên kinh doanh khi đã nghỉ việc?

 
 
 
 

42. Những người được tin cậy thường có đặc tính nào?

 
 
 
 

43. Tại sao NVKD nên chia sẻ trải nghiệm công việc trong buổi họp?

 
 
 
 

44. Tại công ty, nếu không nhập CRM đầy đủ sẽ xảy ra điều gì bên dưới?

 
 
 
 

45. Với những công việc chưa từng làm qua và có rủi ro, NVKD nên làm sao?

 
 
 
 

46. Công ty Huyền Vũ chuyên phân phối camera chuẩn gì?

 
 
 
 

47. Nếu 100 cuộc gọi sẽ gặp mặt được 7 khách hàng và có 2 đơn hàng. Vậy nếu nhân viên kinh doanh muốn có 10 đơn hàng phải gọi bao nhiêu người?

 
 
 
 

48. Cách để tương tác với khách hàng hiệu quả?

 
 
 
 

49. Báo cáo hàng tuần được gửi vào thời gian nào?

 
 
 
 

50. Lý do giải thích khách thường từ chối người bán hàng?